راهنما

بعد از فعال کردن پرشین گارد همانطور که مشاهده می کنید صفحه اصلی نمایش داده می شود .

main

۱.وضعیت:در این  قسمت نگارش محصول،وضعیت لایسنس (تاریخ اکسپایر) به روز رسانی محصول،همچنین در صورتی که درگاه USB فعال یک غیر فعال نمائید قابل مشاهد می باشد

1.محافظ USB:

usb pro

۱٫بازکردن امنر صورتی که روی این گزینه کلیک نمائید.فلشی که ویروس Autorun یا ویروس Hidden files دارد.به کامپیوتر شما انتقال داده نمیشود

۲٫شروع اکسن:با کلیک بروی این گزینه کول دیسک شما بررسی میشود که آیا ویروس Autorun یا Hidden files دارد.

۳٫واکسینه سازی:میتوانید فلش خود نسبت به ویروس Autorun یا Hidden files واکسین کنید

۴٫واکسینه کردن کامپیوتر:با انتخاب این گزینه در صورتی که درایوهای کامپیوتر ویروس Autorun یا Hidden files داشته باشند از بین خواهند رفت.

Vaccinated

حفاظت اطلاعات

sec information

۱٫محافظت از تغییر اطلاعات فلش:با فعال کردن این گزینه در صورتی که کامیپوتر شما  ویروس Autorun یا Hidden files به فلش انتقال پیدا نخواهد کرد

۲٫جلوگیری از ورود فلش:با فعال کردن این گزینه درگاه USB خود را غیر فعال کرده اید.